เครื่องชงกาแฟรุ่น CM2500 เครื่องชงกาแฟรุ่น CM2500 เครื่องชงกาแฟรุ่น CM2500 เครื่องชงกาแฟรุ่น CM2500 เครื่องชงกาแฟรุ่น CM2500 เครื่องชงกาแฟรุ่น CM2500 เครื่องชงกาแฟรุ่น CM2500 เครื่องชงกาแฟรุ่น CM2500 เครื่องชงกาแฟรุ่น CM2500
หมวดหมู่สินค้า: Coffee Machine Entry level
รหัส : CM2500
ราคา 1,750.00 บาท

แท็ก:

06 สิงหาคม 2565

ผู้ชม 6159 ผู้ชม

เครื่องชงกาแฟพร้อมเครื่องบด (Drip Coffee Maker with Grinder)
Model : CM2500

รายละเอียดสินค้า
- กำลังไฟ 220 - 240 Vac 900 watts.
- ขนาดเหยือกใส่กาแฟ 600 cc. (4 แก้วกาแฟ)
- ไฟสัญญาณแสดงการทำงานสีน้ำเงิน
- เลือกความละเอียดในการบดกาแฟได้ 3 ระดับ
- ถังน้ำถอดออกได้ ทำความสะอาดได้สะดวก
- ถังใส่เมล็ดกาแฟ บรรจุได้ 36 กรัม
- ใบมีดบดกาแฟชนิด สแตนเลส
- โถรองน้ำกาแฟทนความร้อน

**แถมฟรี !! ช้อนตักกาแฟพร้อมแปรงทำความสะอาด

--------------------------------------------------------------
เงื่อนไข การรับประกันเปลี่ยนคืนสินค้า Duchess coffee
** กรุณา ถ่ายคลิป VDO ให้ชัดเจนเมื่อได้รับสินค้า แกะกล่องพัสดุต่อเนื่อง **
จนถึงขณะพบสินค้าที่ได้รับ ผิดสี / ผิดรุ่น หรือ สินค้าได้ไม่ครบ เท่านั้น
หากไม่มีคลิป VDO ยืนยัน ตามเงื่อนไขที่แจ้งแสดง
ทางร้านค้า ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ การคืนสินค้าหรือคืนเงินให้ทุกกรณี
*** ไม่รับเปลี่ยน / คืนเงิน สินค้า ที่ใช้แล้วสภาพไม่สมบูรณ์ ตัวอุปกรณ์ ส่งกลับคืนไม่ครบ หรือชำรุด แตกหัก
หรือมีสภาพเสื่อม ใดๆ ไม่สมบูรณ์ตามเดิม ***
กรณี หากจะทำรายการเปลี่ยนสินค้า เป็นรุ่นอื่นหรือสีอื่น(ตามกรณีที่เห็นควรจากร้านค้า) จะต้องทำรายการกดยืนยันการรับสินค้าให้สำเร็จ ผ่าน แอพพลิเคชั่น ก่อนเท่านั้น
กรุณาแจ้งกลับ ภายใน 3 วัน นับจากวันเซ็นรับสินค้า และ ทำรายการส่งเพื่อซ่อมหรือเปลี่ยนภายใน7 วัน (นับจากวันรับสินค้า)
--------------------------------------------------------------
เงื่อนไขนอกเหนือการรับประกัน
1.ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การใช้งานผิดวิธี การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุง การเปลี่ยนแปลง
ที่ไม่เหมาะสมและความผิดพลาด หรือความประมาทซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนกระบวน
การใช้งาน ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
2.อาการเสีย หรือ ความเสียหาย หรือ การทำงานที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการทำของเหลวหรืออาหารหกใส่ผลิตภัณฑ์
และความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่นไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ฟ้าผ่า หรือเนื่องมาจากการใช้แรงดันไฟฟ้า
ผิดไป จากที่บริษัทกำหนด
3.การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งาน และ การฉีกขาด ขึ้นสนิม หรือ รอยเปรอะเปื้อน และ ภัยจากสัตว์
หรือ แมลงกัดแทะ
4.รอยขูดขีดและความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวและส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า
5.การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์อื่นที่มาประกอบกับการใช้งาน
6.ส่วนประกอบใดๆ ซึ่งถูกเปลี่ยน ซ่อม หรือเช็ค โดยพนักงาน ที่ไม่ใช่พนักงานของ บริษัท เอ้าท์เลท 108 จำกัด

สิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อจะนำเครื่องเข้ารับบริการซ่อม
1.บัตรรับประกันผลิตภัณฑ์ที่กรอกข้อมูลครบสมบูรณ์และไม่มีรอยแก้ไขวันที่ซื้อ พร้อมใบเสร็จรับเงิน
2.รุ่นสินค้าของสินค้า ที่จะนำเข้ารับบริการ
3.อาการเสียที่พบจากการใช้งาน
4.อุปกรณ์เสริมที่มากับสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันงานซ่อมสินค้านอกประกัน
1.บริษัทรับประกันอะไหล่หลังการซ่อม 3 เดือน นับจากวันที่ลูกค้ารับสินค้าซ่อมกลับคืน
2.บริษัทจะยกเว้นค่าบริการและอะไหล่เฉพาะอาการและสาเหตุเดิม ที่อยู่ในระยะประกัน 3 เดือน เท่านั้น
3.ถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่เพิ่มเติม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้น
4.ลูกค้าต้องแสดงใบรับเครื่องซ่อมเดิมเพื่ออ้างอิงการซ่อมในครั้งก่อน